Question
Cập nhật vào
16 Thg 8 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Comment savez-tu si tu devrais dire " j'adore/aime " ou " je l'adore/aime " ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Comment savez-tu si tu devrais dire " j'adore/aime " ou " je l'adore/aime " ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question