Question
Cập nhật vào
17 Thg 8 2017

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

I believe I can soar. có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này I believe I can soar. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question