Question
Cập nhật vào
20 Thg 8 2017

  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Do you come today or are you coming today?
Which are correct?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Do you come today or are you coming today?
Which are correct?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question