Question
Cập nhật vào
22 Thg 8 2017

 • Tiếng Hin-đi
 • Tiếng Marathi
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Hin-đi

Nói câu này trong Tiếng Hin-đi như thế nào? tumhare sath kaunsa ldka tha

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Hin-đi
 • Tiếng Bangla

 • Tiếng Hin-đi Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Hin-đi
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Hin-đi

 • Tiếng Hin-đi

 • Tiếng Hin-đi

 • Tiếng Hin-đi

 • Tiếng Hin-đi
 • Tiếng Marathi
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hin-đi như thế nào? tumhare sath kaunsa ldka tha
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question