Question
Cập nhật vào
22 Thg 8 2017

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

What's the difference between "ce", "ça", "ceci" and "cela"?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
What's the difference between "ce", "ça", "ceci" and "cela"?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question