Question
Cập nhật vào
30 Thg 8 2017

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? 要是你不喜欢的话,就扔掉

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? 要是你不喜欢的话,就扔掉
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question