Question
Cập nhật vào
30 Thg 8 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Filipino
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa yeppeuda yeppeo ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa yeppeuda và yeppeo ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question