Question
Cập nhật vào
30 Thg 8 2017

  • Tiếng Urdu
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? tum apna ap ko kya samjta ho

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Hin-đi
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? tum apna ap ko kya samjta ho
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question