Question
Cập nhật vào
18 Thg 5 2016

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa The more we use computers, the more our life becomes simple. The more often we use computers, the more simple our life becomes. ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa The more we use computers, the more our life becomes simple.   và The more often we use computers, the more simple our life becomes. ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question