Question
Cập nhật vào
5 Thg 9 2017

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Guess I can pretend. có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Guess I can pretend. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question