Question
Cập nhật vào
6 Thg 9 2017

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

1. what does cream pie means? is it slang?

2. when this word is suitable in use "puppy dog"
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 1. what does cream pie means? is it slang?

2. when this word is suitable in use "puppy dog"  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question