Question
Cập nhật vào
13 Thg 9 2017

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Thái

Krub có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Krub có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question