Question
Cập nhật vào
17 Thg 8 2014

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nhật

好きか嫌いかわからない。 cái này nghe có tự nhiên không?

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question