Question
Cập nhật vào
15 Thg 9 2017

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Est-ce que tu dis:
"cette année" ou "cet année"?
Parce que j'ai étudié que c'est toujours consonne+voyelle en français.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Pháp (Pháp)
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Est-ce que tu dis: 
"cette année" ou "cet année"?
Parce que j'ai étudié que c'est toujours consonne+voyelle en français.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question