Question
Cập nhật vào
22 Thg 5 2016

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

That's very over. có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Indonesia

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Indonesia

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này That's very over. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question