Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
16 Thg 9 2017

Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

How do you say "What does ... mean?" in Korean?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
How do you say "What does ... mean?" in Korean?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question