Question
Cập nhật vào
23 Thg 5 2016

  • Tiếng Ba Tư
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

involved in có nghĩa là gì?

Whilst it is very efficient at supersonic speeds and high altitudes,
it is not suited to the low speeds involved in taking-off and landing.
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Ba Tư
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này involved in có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question