Question
Cập nhật vào
27 Thg 9 2017

 • Tiếng Nga
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Carry up có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Nga

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Carry up có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question