Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
30 Thg 9 2017

Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

니 친구들이 누군지 얘기해주고 내가 너는 누군지 얘기해줄게. Is this correct?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
니 친구들이 누군지 얘기해주고 내가 너는 누군지 얘기해줄게. Is this correct?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question