Question
Cập nhật vào
15 Thg 2 2015

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa on the Internet over the Internet ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa on the Internet và over the Internet ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question