Question
Cập nhật vào
30 Thg 9 2017

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Straighter than narrow? Está en una canción que estoy traduciendo:

Me and my Arrow (Arrow es un perro)
Straighter than narrow,
Wherever we go, everyone knows
it's me and my arrow.

Gracias.
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Straighter than narrow? Está en una canción que estoy traduciendo:

Me and my Arrow (Arrow es un perro)
Straighter than narrow,
Wherever we go, everyone knows
it's me and my arrow.

Gracias. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question