Question
Cập nhật vào
1 Thg 10 2017

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nepa
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nepa

có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nepa
 • Tiếng Bangla Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Nepa

 • Tiếng Nepa

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nepa

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này ॐ có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question