Question
Cập nhật vào
5 Thg 10 2017

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? do you wanna die?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Indonesia

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? do you wanna die?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question