Question
Cập nhật vào
5 Thg 10 2017

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

What other verbs are synonyms with the verb "get"? Why do you use more the verb "get" than other similars?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
What other verbs are synonyms with the verb "get"? Why do you use more the verb "get" than other similars?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question