Question
Cập nhật vào
31 Thg 5 2016

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Đức

Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? wie sagt man das auf deutsch?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? wie sagt man das auf deutsch?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question