Question
Cập nhật vào
31 Thg 5 2016

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Na Uy (bokmal)
Câu hỏi về Tiếng Nga

Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? Who is that?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? Who is that?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question