Question
Cập nhật vào
31 Thg 5 2016

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

How do I say "what do you mean?" in korean?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
How do I say "what do you mean?" in korean?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question