Question
Cập nhật vào
7 Thg 10 2017

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa above upper ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Latvia

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa above và upper ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question