Question
Cập nhật vào
9 Thg 10 2017

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Canada)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? como se dice salud (cuando alguien estornuda)?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? como se dice salud (cuando alguien estornuda)?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question