Question
Cập nhật vào
14 Thg 10 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Is it very difficult for foreingers to move to Japan? I mean immigrate.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Is it very difficult for foreingers to move to Japan? I mean immigrate.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question