Question
Cập nhật vào
14 Thg 10 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Filipino
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa yeppeun areumdaun ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa yeppeun và areumdaun ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question