Question
Cập nhật vào
14 Thg 10 2017

 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Đức

Is it " computerspieke" or " computerspiele"??!
Which means computer games

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Đức

 • Tiếng Đức
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Hung-ga-ri

 • Tiếng A-rập
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Hung-ga-ri

 • Tiếng Đức

 • Tiếng A-rập
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng A-rập
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Is it " computerspieke" or " computerspiele"??! 
Which means computer games
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question