Question
Cập nhật vào
15 Thg 10 2017

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với "Them" en una oración. . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với  "Them" en una oración. .
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question