Question
Cập nhật vào
21 Thg 10 2017

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? かっこいい

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? かっこいい
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question