Question
Cập nhật vào
19 Thg 2 2015

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Hello Dear!How are u? i wanna ask you i wanna improve my English speech could you advice to me/How can i do it?)))

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hello Dear!How are u? i wanna ask you i wanna improve my English speech could you advice to me/How can i do it?)))
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question