Question
Cập nhật vào
27 Thg 10 2017

 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? fuck you

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

 • Tiếng Ba Lan

 • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? fuck you
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question