Question
Cập nhật vào
30 Thg 10 2017

  • Tiếng Nga Tương đối thành thạo
  • Tiếng U-crai-na
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Ba Lan
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

greedy, cunning, sensible, sensitive, affectionate, generous, dedicated cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question