Question
Cập nhật vào
2 Thg 11 2017

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Under that desk stored a lot of stuff.I screamed and stomped my legs for about 10 seconds.She even didn’t want to go downstairs where the accident happened.

Are these sentences weird?
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào?  Under that desk stored a lot of stuff.I screamed and stomped my legs for about 10 seconds.She even didn’t want to go downstairs where the accident happened.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question