Question
Cập nhật vào
2 Thg 11 2017

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Tây Tạng
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Trung (Hong Kong)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 等唔切 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Trung (Hong Kong)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Trung (Hong Kong)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Trung (Hong Kong)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 等唔切.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question