Question
Cập nhật vào
8 Thg 11 2017

 • Tiếng Ý
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hi! Is there anyone who wants to text with me? I'd like to improve my english! :3

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hi! Is there anyone who wants to text with me? I'd like to improve my english! :3
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question