Question
Cập nhật vào
16 Thg 6 2016

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Please find attached the document...
Please find the attached document...

I was told that the first one is grammatically correct, but I'm inclined to say the second one. Are both sentences correct? If so what's the difference?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Please find attached the document...
Please find the attached document...

I was told that the first one is grammatically correct, but I'm inclined to say the second one. Are both sentences correct? If so what's the difference?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question