Question
Cập nhật vào
25 Thg 11 2017

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Qué significa la expresión hacer la conga? Se refiere a un contexto de alguien que hizo un simpa...

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Qué significa la expresión hacer la conga? Se refiere a un contexto de alguien que hizo un simpa...
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question