Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
26 Thg 11 2017

Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với It’s useful for 〜 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với It’s useful for 〜.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question