Question
Cập nhật vào
22 Thg 6 2016

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Đâu là sự khác biệt giữa 英会話 英語 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

How do you write the first word in Romaji ?
Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 英会話 và 英語 ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question