Question
Cập nhật vào
22 Thg 6 2016

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Wales
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Đâu là sự khác biệt giữa 30 years old 30 year old ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

I have seen both way to say, but I don't know how do I chose them in a sentence.
Could you help me?
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 30 years old và 30 year old ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question