Question
Cập nhật vào
3 Thg 12 2017

  • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm involved .

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Cherokee Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question