Question
Cập nhật vào
8 Thg 12 2017

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ひっそり . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ひっそり.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question