Question
Cập nhật vào
9 Thg 12 2017

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Bê-la-rút Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? urge

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Bê-la-rút Tương đối thành thạo

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Bê-la-rút Tương đối thành thạo
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? urge
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question