Question
Cập nhật vào
9 Thg 12 2017

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 无可无奈 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 无可无奈.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question