Question
Cập nhật vào
10 Thg 12 2017

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa yeppeuda minyeo ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa yeppeuda và minyeo ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question